Leeg

Informatiebijeenkomst Oppervlakte van kantoorwerkplekken


NEN organiseert op 7 november 2019 een informatiebijeenkomst over de herziening van NEN 1824, de norm voor de oppervlakte van werkplekken. Als gevolg van ontwikkelingen in de ICT en de toename van flexwerk is er de afgelopen jaren veel veranderd in de meeste kantoren. Wilt u als belanghebbende meepraten over de inhoud van deze norm, dan bent u van harte uitgenodigd.

In NEN 1824 wordt vanuit ergonomisch oogpunt beschreven wat de minimumeisen zijn voor de hoeveelheid vloeroppervlakte van kantoorwerkplekken. Huidige en toekomstige ontwikkelingen zullen impact hebben op de oppervlakte van de werkplek in een kantoor. Daarom zijn er geluiden uit de markt gekomen om de norm te herzien.

Informatiebijeenkomst
NEN 1824 is van belang voor onder andere werkgevers, werknemers, arbodiensten, fabrikanten en  importeurs van kantoormeubilair, architecten en projectontwikkelaars. Alle belanghebbende partijen, zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de informatiebijeenkomst die gehouden wordt op donderdagmiddag 7 november bij NEN in Delft (13.00 -16.00 uur).

Invloed uitoefenen via NEN
Tijdens de kosteloze informatiemiddag geven verschillende experts inzicht in de ontwikkelingen in de praktijk van de ergonomie van de werkplek. Het definitieve programma wordt eind september bekend gemaakt.

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat het een interactieve bijeenkomst wordt, waarbij de deelnemers input geven voor de herziening van de norm.

Geïnteresseerden kunnen zich ook aanmelden voor de op te richten werkgroep die de revisie gaat realiseren. Van deelnemers aan deze werkgroep zal een investering in tijd en kosten worden gevaagd.

Aanmelden
Aanmelden voor deze informatiemiddag kan via NEN Evenementen.


Lees Meer
Leeg