Leeg

Nieuwe norm voor bedrijfscontinuïteitsmanagement


De Nederlandstalige versie van NEN-EN-ISO 22301:2019 ‘Veiligheid en veerkracht - Managementsystemen voor bedrijfscontinuïteit - Eisen’ is gepubliceerd. Deze norm vervangt de editie uit 2012. Het is bedoeld voor organisaties die streven naar continuïteit of een zo snel mogelijke hervatting van de dienstverlening bij verstoring van de bedrijfsactiviteiten. Toepassing van de norm zorgt ervoor dat organisaties richting klanten en belanghebbenden kunnen aantonen dat zij afdoende maatregelen voor bedrijfscontinuïteit hebben geïmplementeerd.

Elke week zijn er wel voorbeelden in het nieuws met problemen op het gebied van bedrijfscontinuïteit. Dat kan heel kleinschalig zijn, zoals de lokale supermarkt die tijdelijk moet sluiten vanwege een gesprongen waterleiding. Het kan ook grootschalig zijn en een grote groep treffen. Denk aan een massale verstoring van het treinverkeer waarbij veldbedden in de Jaarbeurs moeten worden neergezet. Of het Coronavirus dat ertoe leidt dat de supply chain van veel bedrijven opdroogt, werknemers massaal thuiszitten of ziekenhuizen tijdelijk de deuren moeten sluiten.

Bedrijfscontinuïteitsmanagement richt zich op het voortzetten van essentiële bedrijfsactiviteiten tijdens en na een verstoring. Dat is letterlijk van levensbelang voor een bedrijf. Het kan heel goed zijn verzekerd tegen schade tot brand of wateroverlast, maar dat wil niet zeggen dat de klanten vanzelf weer terugkomen als de organisatie de dienstverlening tijdelijk moest opschorten. ISO 22301 helpt organisaties bij het zorgen voor continuïteit. De norm sluit goed aan op ISO 9001 zodat organisaties bedrijfscontinuïteit kunnen integreren in hun kwaliteitsmanagementsysteem. Bedrijfscontinuïteit is van groot belang voor het behoud van tevreden klanten.


Lees Meer
Leeg