Leeg

Nieuws

 • Onderwijsgroep Lentiz kiest voor Gom
  Met ingang van 1 januari 2018 zal Gom, onderdeel van totaal facilitair dienstverlener Facilicom Group, nog één jaar de schoonmaakdienstverlener van Lentiz onderwijsgroep zijn. Recent werd het 4-jarig contract met nog een jaar verlengd. Daarnaast zal Gom ook het schoonmaakonderhoud voor het onderwijsgedeelte in het World Horti Center, dat in augustus wordt geopend, verzorgen. Lentiz onderwijsgroep verzorgt voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) vanuit  12 gebouwen in de regio van Vlaardingen tot Naaldwijk en de Nieuwe Waterweg Noord. ‘Met Gom hebben we in 2013 een partner gevonden die goed aanvoelt dat de schoonmaak bij een onderwijsgroep door alle piek- en dalmomenten een specifieke aanpak nodig heeft. Voor ons een goede reden om het contract te verlengen en zelfs uit te breiden naar het onderwijsgedeelte van het mondiale kennis- en innovatiecentrum van de glastuinbouw World Horti Center’, vertelt Renate Verdouw van Lentiz Onderwijsgroep. 21-07
 • Amsterdam Security Convention presenteert Founding Partners
  RAI Amsterdam noemt de vier Founding Partners van Amsterdam Security Convention: het nieuwe internationale netwerk- en kennisevenement voor professionele eindgebruikers van securityoplossingen. De conferentie – die plaatsvindt van 31 oktober tot en met 2 november – heeft als centraal thema: ‘Bridging the gap between IT and Physical Security’. Hoe kijken de Founding Partners – met activiteiten op beide terreinen – naar dit thema? En hoe overbruggen zij actief deze afstand door hun krachten als Founding Partners te bundelen?Geen digitalisering zonder cybersecurityRené Pluis, Country Cyber Security Lead van Cisco Systems International: “Digitalisering van Nederland is onmogelijk zonder cybersecurity. De recente cyberaanvallen op de Rotterdamse haven laten dit duidelijk zien. Door onze krachten te bundelen kunnen we zoveel mogelijk mensen bereiken tijdens Amsterdam Security Convention en een veel breder bewustzijn creëren qua digitalisering en cybersecurity.”Kennis delenJohn Flanderhijn - Director Strategy Marketing & Business Development Benelux Tyco, nu Johnson Controls: “Als Founding Partner hebben we de kans om onze visie op en kennis van actuele security vraagstukken te delen. Grenzen tussen IT en fysieke beveiliging vervagen in rap tempo, de risico’s worden groter en complexer. Door kennis met elkaar te delen kunnen we deze ontwikkelingen analyseren en samen bepalen wat de beste manier is om deze kwesties aan te pakken, nu en in de toekomst!”IT en Security bijeenbrengenTechnical Support Manager van Dahua Benelux, Bill Zhou, over het overbruggen van de afstand: “Met de ontwikkeling van IoT en AI staat de beveiligingssector op de drempel van een nieuw tijdperk waarin big data processing en kunstmatige intelligentie zijn geïntegreerd in dagelijkse videobewaking. Dahua heeft daarom voor dit nieuwe tijdperk een vierlaagstechnologie ontwikkeld: semiconductor chipset, big data, artificial intelligence en geavanceerde toepassingen. Klinkt meer als IT dan security? Het is toch echt de realiteit dat IT en Security aan het samensmelten zijn!” Blijven lerenSecurity is niet langer alleen afhankelijk van solide hardware tegen inbraak en betrouwbare software”, zegt Joost Ebels, commercieel directeur bij SALTO Systems. “Bij SALTO geloven we dat blijven leren van essentieel belang is om gegevens en onze systemen veilig te houden. Daarom is het uitwisselen van kennis tussen IT- en securityprofessionals van onschatbare waarde om de risico’s bij securitymanagement te beperken en nog sterkere merken te ontwikkelen.”Voortdurende integratieRené Pluis benadrukt het belang van voortdurende integratie van traditionele IT-security – namelijk het beschermen van data en het voorkomen van onbevoegde toegang tot gegevens – en fysieke beveiliging, zoals het beschermen van medewerkers tegen lichamelijk letsel. Pluis: “De toenemende inzet van verbonden sensoren maakt hogere niveaus van automatische end-to-end security mogelijk. Een voorbeeld: de combinatie van videobewakingscamera’s, kaartlezers, toegangssloten, werkvergunningen en online certificeringniveaus − allemaal verbonden en online− zorgt voor een hoger beschermingsniveau voor medewerkers die op mogelijk gevaarlijke locaties werkzaam zijn. Op dit gebied kan nog heel veel ‘horizontale’ integratie gerealiseerd worden.” 20-07
 • Supermarktketen DEEN stroomlijnt het promotieproces
  Supermarktconcern DEEN Supermarkten kiest FlowFabric, gespecialiseerd in ontwikkeling van business applicaties, om het promotieproces van de ruim honderd promoties per week te stroomlijnen. Hiervoor wordt de Promotie Management-oplossing van FlowFabric geïmplementeerd, waar ook folderproces in is ondergebracht. Verschillende afdelingen zoals category management, marketing en databeheer gaan gebruikmaken van de cloudapplicatie. Het proces vanaf de promotiedeal met leveranciers tot de aanbieding in de folder en de informatievoorziening in de winkel wordt één workflow. DEEN Supermarkten zal hierdoor profiteren van een efficiënter proces, betere samenwerking én doelgerichte promoties.Wekelijks valt er bij consumenten een folder op de mat met nieuwe promoties. De wens om de totstandkoming van deze folder verder te automatiseren vormde de directe aanleiding voor een zoektocht naar een nieuw systeem. Het supermarktconcern wilde de doorlooptijd versnellen, handmatige handelingen terugdringen en een uniforme werkwijze bevorderen. Bovendien beschikte DEEN Supermarkten sinds de upgrade van het ERP-systeem, naar Microsoft Dynamics AX, niet meer over de mogelijkheid om promoties vast te leggen. Zodoende bleek de Promotie Manager de uitgelezen oplossing om te gebruiken.Het najaar gaat de Promotie Manager live. Vanaf dat moment werken de interne stakeholders met dit systeem om promoties te managen, ieder vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid. Zij kunnen zelf promoties opvoeren en aanpassen. Dankzij de ondersteuning van het folderproces kunnen prijsaanpassingen direct in de opmaak worden verwerkt en kan feedback op uniforme wijze worden doorgegeven aan de opmaakstudio. Daarnaast kunnen promoties en verschillende scenario’s goed doorgerekend worden om het succes van promoties in te schatten. Tot slot heeft de category manager nu een dashboard om het totaal van promoties te overzien en waar nodig bij te sturen. Door de keuze voor de FlowFabric Promotie Manager profiteren de stakeholders van meer gemak en efficiëntie, waardoor zij zich meer kunnen focussen op hun primaire taak.  20-07
 • Kunstmatige intelligentie versnelt overgang naar digitale werkplek
  Veertig procent van de organisaties ziet concurrentievoordeel en het verbeteren van bedrijfsprocessen als de belangrijkste doelstellingen van hun digitale-transformatiestrategie. Dat blijkt uit het onderzoek van Dimension Data dat de ontwikkeling van bedrijven van een traditionele kantooromgeving naar een digitale werkplek in kaart bracht. Het Digital Workplace Report: Transforming Your Business deed onderzoek naar achthonderd organisaties in vijftien landen verspreid over vijf continenten.Daarnaast blijkt uit het rapport dat digitale transformatie niet slechts draait om het in gebruik nemen van al langer bestaande technologieën: 62 procent van de onderzoeksrespondenten verwacht binnen twee jaar te beschikken over technologieën als virtuele consultants. Daarnaast verwacht 58 procent daar binnen twee jaar actief in te gaan investeren.Anno 2017 bestaat de digitale werkplek niet meer alleen uit managers en hun medewerkers, collega’s die samen aan projecten werken, en medewerkers die omgaan met klanten en partners. Er komen steeds meer ‘virtuele medewerkers’ bij, die wellicht niet bestaan in fysieke zin, maar wel een grote rol spelen in de organisatie.Hoewel de technologie rondom kunstmatige intelligentie (AI) nog in de kinderschoenen staat, werkt deze al goed genoeg om binnen bedrijven te functioneren als virtuele assistenten. Sommige sectoren, zoals het bankwezen, zetten de technologie zelfs in voor virtuele bankbedienden en consultants. Deze virtuele assistenten zijn bots die zijn geïntegreerd in specifieke applicaties en baseren zich op AI-engines en machine learning om eenvoudige vragen te kunnen beantwoorden.Intussen claimt dertig procent van de organisaties al verder gevorderd te zijn in het proces van digitale transformatie, en dat men al resultaten boekt. Andere zijn net pas begonnen met het ontwikkelen van een plan.Daarnaast passen organisaties nieuwe werkplektechnologieën toe, die zorgen voor een betere klantenservice. 45 procent van de respondenten geeft aan dat deze technologieën hebben geresulteerd in een hogere klanttevredenheid. 19-07
 • Medewerkers vragen om inspiratie
  Facilitaire services in kantoren zorg en onderwijs laten in 2017 met een tevredenheidscijfer van 7,1 een ruime voldoende, maar ook een lichte daling zien. In de Facilitaire Performance 2017 rapporteert en analyseert Hospitality Group de tevredenheid van circa 20.000 respondenten.“We zien dat persoonlijk contact in de vorm van ‘high touch’ services en de ultieme koffiebeleving belangrijke drivers zijn voor succes. Toch zien we verder vooral een groeiende mismatch tussen vraag en aanbod”, aldus Sigrid van der Pluijm en Tim van Asch. “Om de dalende tevredenheid te keren is investeren in de identiteit en aantrekkelijkheid van de werkplek zelf en de services rondom de werkplek een ‘must’.”Groeiend verschil tussen vraag en aanbodDe tevredenheid over facilitaire services laat voor het eerst sinds jaren een daling zien. Het aanbod van facilitaire services blijft achter bij de wensen en verwachtingen van een groeiende groep medewerkers. De neerwaartse trend werd in 2016 al zichtbaar en zet nu door. Het algehele tevredenheidscijfer daalt door een dalende tevredenheid binnen kantoren en het onderwijs. De tevredenheid in de zorg stijgt licht.Enkele highlights: Blijvend verbeterpotentieel bij services rondom de werkplek: ook dit jaar ziet Hospitality Group dat de uitdaging ligt bij de services in de directe omgeving van de eigen werkplek, zoals de werkplek zelf, schoonmaak en automatenvoorziening warme dranken. Organisaties kunnen scoren met inspirerende, schone en activiteitgerelateerde werkomgevingen en services. Aandacht voor persoonlijke en teamidentiteit:  de kleinschalige identiteit is voor medewerkers steeds belangrijker. Dat ziet Hospitality Group terug in het belang dat medewerkers hechten aan verbondenheid met en identiteit van de directe werkomgeving en services. ’Spot on’ met lekkere koffie en koffiebeleving: positief is dat opdrachtgevers en leveranciers steeds beter inspelen op de verwachtingen van medewerkers ten aanzien van de kwaliteit en beleving van koffie en thee. Inspelen op snel veranderende eetcultuur: medewerkers zijn op zoek naar gezonde en gepersonaliseerde alternatieven en 24/7 eetmomenten en voorzieningen. Horecavoorzieningen met smaakvolle en gezonde keuzes staan volgens Hospitality Group bovenaan de ‘wishlist’. Kleur bekennenOm gebruikers en hun voorkeuren nog beter te begrijpen maakt Hospitality Group gebruikt van acht archetypische gebruikersprofielen, zogenaamde persona’s. Van een groot aantal respondenten zijn de persona’s in de Facilitaire Performance 2017 inzichtelijk gemaakt. “We zien dat de groep medewerkers die behoefte heeft aan een werkomgeving waar zij zichzelf als individu en als team mee kunnen identificeren, steeds dominanter wordt”, aldus Sigrid van der Pluijm. 19-07

Doelmatig onderhoud - Doelmatig onderhoud door echte onderhoudsprofessionals

Welkom op de website voor doelmatigonderhoud, de site voor de onderhoudsbranche en onderhoudssector, op deze site vinden o.a. leden van de NVDO, onderhoudsmanagers, de maintenance managers, adviseurs op het gebied van technisch onderhoud, aanbieders van producten en diensten op het gebied van technisch onderhoud de beste en meest actuele informatie, maar vooral veel nieuws veel doelmatig onderhouds nieuws.

Deze website is gemaakt door en voor de doelmatig onderhoud sector, en maakt het makkelijk om voor het maintenance management, leden van de NVDO, de doelmatig onderhouds managers, maintenance inkopers of eigenaren van onderhouds en doelmatigonderhoud bedrijven op een snelle en overzichtelijke manier interessante artikelen over het doelmatigonderhoud en totaal onderhoud te vinden. Op deze site zijn de interessantste websites uit het technische onderhoud, het facilitaire onderhoud de doelmatig onderhoud sector te vinden, welke o.a. mede zijn opgegeven door het maintenancemanagement, leden van de NVDO of de onderhoudmanagers uit de maintenance of facilitaire sector zelf, kortom door de meest beslissing bevoegde personen uit de maintenance, doelmatigonderhoud, totaal onderhoud en facilitaire branches.

Verder vinden o.a. de leden van de NVDO, de doelmatig onderhouds managers, maintenance inkopers of eigenaren van onderhouds en doelmatigonderhoud bedrijven snel de meest vertrouwde onderhoudstoeleveranciers, maintenance toeleveranciers, facilitaire toeleveranciers, en natuurlijk de beste maintenance professionals, maar vooral veel nieuws, heel veel nvdo, maintenance en doelmatig onderhoudsnieuws. Kortom, u vindt hier het nieuwste doelmatigonderhoud nieuws uit de technische, facilitaire en doelmatig onderhouds sector en alleen de beste en meest vertrouwde maintenance toeleveranciers uit de onderhouds sector.

meer nieuws

18-07-2017 | Sharp voorziet professionele displays van PC-module
18-07-2017 | Compass Group lid geworden van FIRA Platform
18-07-2017 | Strategische personeelsplanning verdwijnt van actielijst HR
17-07-2017 | Slechte ITprestaties leveren veel productiviteitsverlies op
14-07-2017 | Oprichting commissie voor cybersecurity en gegevensbescherming
13-07-2017 | 85 procent van de banen in 2030 bestaat nu nog niet
13-07-2017 | Oprichting normcommissie Internet of Things
13-07-2017 | Xtandit neemt 29 nieuwe printers in assortiment op
12-07-2017 | Dolmans verkozen tot multiservice partner van LOXAM
12-07-2017 | Driekwart bedrijven twijfelt aan veiligheid van gegevens
12-07-2017 | TIE Kinetix tekent contract met gemeente Amsterdam voor e-facturatie
11-07-2017 | Zakelijke data beschermen tegen onbeveiligde toegang
10-07-2017 | Elektrische auto's geschikt voor balanceren elektriciteitsnet
10-07-2017 | ZZG zorggroep sluit overeenkomst met Office Depot
10-07-2017 | Digitalisering communicatie maakt herziening postmarkt noodzakelijk
10-07-2017 | Bij Decos kan je nu alleen nog elektrisch rijden
07-07-2017 | 2e editie Facility for Future van 19 tot en met 21 september 2018
06-07-2017 | Nieuwe laserprinterlijn van Lexmark voor het MKB
05-07-2017 | Ivanti neemt RES Software over
05-07-2017 | Sharp lanceert twee hoogvolume multifunctionele kleurenprinters
05-07-2017 | Nieuwe rekenmethode voor warmteverlies
05-07-2017 | Volledig uitbesteden wagenpark wint aan populariteit
04-07-2017 | Succesvolle start CSU Hotel Academy
04-07-2017 | Flexwerken nog niet overal populair
04-07-2017 | Softwareleveranciers moeten meebetalen aan boete GDPR
04-07-2017 | 5 tips uit de horeca die elk bedrijf kan toepassen
04-07-2017 | Bob Mols en Roeland van Roy versterken AAFM Facility Management
03-07-2017 | Provincie Zuid-Holland kiest voor schoonmaak van ICS
30-06-2017 | Panasonic komt met nieuwe serie interactieve whiteboards
29-06-2017 | Examen cybersecurity voor technische automatisering
Leeg