Leeg

Nieuws

 • SAP krijgt wereldwijde certificering voor gegevensbescherming
  SAP heeft van de British Standards Institution (BSI) een wereldwijde certificering ontvangen voor BS 10012:2017. Deze certificering bevestigt dat de interne processen van SAP voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). BS 10012:2017 beschrijft de belangrijkste eisen waarmee bedrijven rekening moeten houden bij het verzamelen, opslaan, verwerken, bewaren of verwijderen van persoonsgegevens. Deze kernvereisten komen ook terug in de AVG (GDPR in het Engels). De nieuwe internationale standaard biedt daarmee een raamwerk voor het beheer van gegevensbescherming. SAP is hiervan een van de eerste gebruikers. "Onze teams zijn erg trots op deze certificering, want BS 10012:2017 is een van de hoogste standaarden voor dataprotectie", zegt Luka Mucic, lid van de raad van bestuur van SAP SE en chief financial officer. "Bij SAP hebben gegevensbescherming en privacy de hoogste prioriteit. Het maakt deel uit van ons DNA. De certificering door BSI is een bewijs dat we met onze interne processen klaar zijn voor de AVG." Best-practicebenaderingDe certificering door BSI, het normeninstituut dat actief is in 182 landen waaronder Nederland, is een formele erkenning dat SAP zich houdt aan toonaangevende internationale normen op het gebied van gegevensbescherming en privacy. Het bedrijf levert ook technologieën en producten waarmee klanten zich voor kunnen bereiden op de eisen die voortvloeien uit de AVG, die vanaf 25 mei 2018 wordt toegepast. "Gegevensbescherming is een belangrijk aandachtspunt voor organisaties in elke sector en van elke omvang", aldus Howard Kerr, chief executive officer van BSI. "Veel bedrijven beheren grote hoeveelheden gevoelige gegevens over hun werknemers, klanten en andere belanghebbenden. Met het behalen van deze certificering toont SAP aan dat het best practices hanteert bij het verwerven, opslaan, verwerken en delen van persoonlijke gegevens." 28-05
 • Thinkwise low-code platform klaar voor de AVG
  Thinkwise helpt gebruikers van zijn low-code platform om sneller te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Thinkwise Suite is hiervoor uitgebreid met de Data Sensitivity-module, bedoeld voor het anonimiseren van persoonsgegevens. Hierdoor kan tijdens het ontwikkelen van software op een veilige manier met testgegevens gewerkt worden.Door de opkomende AVG/GDPR is het voor bedrijven belangrijker dan ooit dat hun IT-omgeving veilig is en aan de wettelijke eisen rond privacybescherming voldoet. Thinkwise heeft zijn eigen werkwijzen AVG-compliant ingericht, en introduceert nu een Data Sensitivity-module waarmee gebruikers van het Thinkwise low-code platform veilig met persoonsgegevens kunnen werken.Thinkwise voorziet de gebruikers van zijn low-code platform van de juiste middelen om aan de eisen van de AVG te voldoen en geeft daarnaast advies op maat met betrekking tot Privacy by Design en Default. De Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt verder de volgende specifieke eisen aan privacybescherming bij het ontwikkelen van nieuwe applicaties.  25-05
 • Stress voor kantoorprofessionals door technologische innovaties
  Bij 20% van de kantoorprofessionals leiden technologische vernieuwingen zoals nieuwe IT-tools, nieuwe zakelijke apps en andere digitale vernieuwingen tot werkstress. Dat is een van de resultaten van recent onderzoek* van de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers (NBPO). Overigens hebben mannen zelfs wat meer last van de genoemde werkstress dan vrouwen (24% vs 17%).  De beroepsvereniging hield het onderzoek voorafgaand aan het Congres over Duurzame Inzetbaarheid dat plaatsvindt op 31 mei a.s.14% ervaart negatieve impact op werk en gezondheidDe NBPO vroeg de respondenten naar de hoeveelheid digitale tools waarmee gewerkt wordt. 37% van de ondervraagde kantoorprofessionals gebruikt 4-6 digitale tools en 28% gebruikt er zelfs meer dan 7.  Hoewel veel digitale tools er op gericht zijn slimmer te werken, is 15% van de respondenten van mening dat technologische vernieuwingen tot meer werk leiden. Een van de oorzaken kan zijn, dat 24% geen training krijgt bij de lancering van een digitale innovatie. De eerder genoemde werkstress die ontstaat door digitale innovaties, heeft in 14% van de gevallen een vervelend staartje; het leidt tot negatieve consequenties op het werk en/of de gezondheid.   Anke Algera, voorzitter van de NBPO maakt zich zorgen: “Wij vinden het signaal dat zoveel mensen stress ondervinden door digitale innovaties zorgwekkend. Het is bovendien vaak onnodig: veel stress kan voorkomen worden als zowel werkgevers als werknemers goed voorbereid zijn op technologische vernieuwingen.” 29% werkt niet met tools die ter beschikking staanDoor onervarenheid met de tool en drukte komt 29% er onvoldoende aan toe de technologische tools die hem of haar ter beschikking staan, te gebruiken. En dat is jammer, want degenen die wel met een nieuwe digitale tool aan de slag gaan, erkennen dat dit kan leiden tot positieve effecten. Bijna de helft van de respondenten is van mening dat technologische vernieuwingen ervoor zorgen dat het werk sneller uitgevoerd kan worden. Meer dan 70% is van mening dat technologische vernieuwingen motiveren, doordat het werk efficiënter uitgevoerd kan worden.  60% zegt dat digitale tools het werk makkelijker maken en voor 29% wordt het werk zelfs leuker door technologische innovaties.Algera: “De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en als werknemer kan het best lastig zijn om dit naast je dagelijkse werk bij te houden. Als je het gevoel hebt kennis of ervaring op bepaalde gebieden te missen dan is het belangrijk dat je dit bij je werkgever aankaart zodat er direct actie ondernomen kan worden. Vraag gewoon om extra uitleg of een cursus of online tutorial als een tool of toepassing niet duidelijk is. Daar ben zowel jij als je werkgever bij gebaat.”Groter wordende rol nieuwe communicatiemiddelenUit een eerder onderzoek van de NBPO uit november 2017, bleek dat 32% van het Nederlandse kantoorpersoneel van mening is dat ook de e-mailstroom tot stress leidt. Daarom vroeg de beroepsvereniging in het huidige onderzoek nog verder door naar de rol van e-mail. 39% van de respondenten antwoordde dat e-mail momenteel nog steeds het belangrijkste communicatiemiddel is, maar dat de rol van nieuwe communicatiemiddelen steeds groter wordt. Bij 6% van de respondenten hebben nieuwe communicatiemiddelen de rol van e-mail als belangrijkste communicatiemiddel al overgenomen. 55% van de respondenten is overigens van mening dat leeftijd een rol speelt bij de switch van e-mail naar nieuwe communicatiemiddelen. 28% geeft duidelijk aan dat meer jongere dan oudere collega’s gebruik maken van nieuwe communicatiemiddelen naast e-mail.“Nieuwe communicatiemiddelen kunnen veel structuur en efficiëntie op de werkvloer bieden. Het is dan wel zaak dat iedereen over de juiste kennis en vaardigheden beschikt om deze middelen te gebruiken. Zorg er als werkgever voor dat je personeel goed op de hoogte is, ook de oudere collega’s. Alleen op die manier heb je optimaal profijt van technologische innovaties.” besluit Algera.* Onderzoek online uitgevoerd in opdracht van NBPO door M-Research in mei 2018 onder 520 kantoorprofessionals in Nederland. M-Research is lid van de MOA. 25-05
 • Gemeente Hilversum selecteert Telindus voor netwerk van de toekomst
  Gemeente Hilversum heeft voor de ontwikkeling, implementatie en het onderhoud van haar nieuwe netwerkomgeving gekozen voor Telindus. Het netwerk wordt gebaseerd op de Digital Network Architecture van Cisco, en wordt geleverd, geïmplementeerd en vervolgens voor een deel ook beheerd door Telindus. Met deze software defined en innovatieve netwerkomgeving zet de gemeente Hilversum een eerste stap naar het intuïtieve netwerk van de toekomst.De gemeente Hilversum ziet verschillende ontwikkelingen op zich af komen die de organisatie ertoe dwongen de netwerkomgeving tegen het licht te houden. Door koppelingen met ketenpartners, het toenemend aantal mobiele devices, het streven naar serviceoptimalisatie en de sterke focus op informatiebeveiliging, concludeerde de gemeente dat het bestaande netwerk niet meer voldoet. Men startte een aanbestedingstraject waarin robuustheid, performance, beveiliging en eenvoudig beheer belangrijke eisen waren. Tevens zocht de gemeente Hilversum naar een strategische partner die het mogelijk maakt door te groeien naar een professionele dienstverlener. Met de Cisco Digital Network Architecture haalt de Noord-Hollandse gemeente een innovatieve netwerkoplossing in huis en met Telindus is zij verzekerd van de juiste kennis, service en support.Flexibel en robuust“Burgers en bedrijven moeten erop kunnen vertrouwen dat wij hun gegevens op een veilige manier verwerken”, legt ICT-adviseur Remco Hooijmans van de gemeente Hilversum uit. “Tegelijkertijd zien we het verkeer op ons netwerk drastisch toenemen. Enerzijds door de opkomst van mobiele devices en applicaties, anderzijds door de steeds intensievere samenwerking met ketenpartners waarmee data en systemen gedeeld moeten worden. Dit alles moeten we kunnen faciliteren met een flexibele en robuuste netwerkomgeving, zonder dat we concessies doen aan de beveiliging. Ik heb het volste vertrouwen dat we met de software defined Digital Network Architecture van marktleider Cisco en met Telindus als strategisch partner voor implementatie, beheer en support het netwerk van de toekomst realiseren.”Security heeft prioriteitEen van de belangrijkste voordelen van deze oplossing is het feit dat een groot deel van de beheertaken geautomatiseerd kan worden. Denk hierbij aan netwerkconfiguraties en de autorisatie van devices. Tevens kan de netwerkbeveiliging zo ingericht worden dat bedreigingen worden geïdentificeerd en gestopt, voordat het kwaad geschiedt. “Bovendien hebben we straks realtime inzicht in alle verkeersstromen op ons netwerk. Zo houden we altijd grip op de netwerkomgeving”, aldus Hooijmans. 25-05
 • Innovaties aanjager fraaie omzetgroei CSU-holding in 2017
  De concernomzet van CSU-holding Total Care steeg in 2017 zowel door sterke autonome groei als door overnames met 8,0% naar € 441 miljoen. Het resultaat na belastingen over 2017 bedroeg € 16,2 miljoen (3,7% van de omzet). De holding bestaat uit de afzonderlijke bedrijven CSU (schoonmaak) en Tzorg (thuiszorg). Zowel in schoonmaak als thuiszorg nam het bedrijf het voortouw in de branche met innovaties, digitalisering en verbeterde dienstverlening in de keten. Bij schoonmaaktak CSU steeg de omzet met 7,3% van € 293,7 miljoen in 2016 naar € 315,2 miljoen. In 2017 integreerde CSU de schoonmaakactiviteiten voor circa 340 MKB-opdrachtgevers van ISS Facility Services. Bij CSU werken CSU ruim 14.000 medewerkers op bijna 10.000 locaties in Nederland.CSU zette in 2017 forse vervolgstappen in technologische en sociale innovaties. Zo lanceerde CSU in samenwerking met bouwbedrijf Heijmans het vernieuwende BeSense: een slim sensorsysteem voor efficiënter, gezonder en schoner gebouwbeheer. BeSense ontving in 2017 Europese erkenning door het winnen van de European Cleaning and Hygiene Award in de categorie ‘Groundbreaking technological innovation of the year.’ CSU introduceerde in 2017 tevens de FM coalitie om ketendenken te stimuleren en te versterken. Een vernieuwend model waarin facilitaire partijen zowel op operationeel, strategisch als tactisch niveau effectiever met elkaar samenwerken. Dat leidt tot efficiency, kwaliteit en hogere tevredenheid. De FM Coalitie werd in 2017 bekroond met een Best Practice Award voor de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Sociaal ondernemenCSU investeert al jaren in goed werkgeverschap. In 2017 ontving CSU hier opnieuw erkenning voor door voor het vierde jaar op rij gecertificeerd te worden als ‘Top Employer Nederland’. Tevens behaalde CSU de hoogste trede van de Prestatieladder Socialer Ondernemen voor koplopers op het gebied van sociaal ondernemen. CSU biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen het schoonmaakvak te leren. Zo ontving in 2017 het project ‘Dienstverlening voor statushouders’, dat statushouders opleidt tot schoonmaakmedewerker, een nominatie voor de Best Practice Award voor de Code Verantwoordelijk Marktgedrag.Tzorg groeit uit tot landelijke marktleiderThuiszorgorganisatie Tzorg is als marktleider actief binnen de huishoudelijke ondersteuning en individuele begeleiding binnen de Wmo. De omzet nam met 9,9% toe tot € 125,8 miljoen mede door de overnames van een deel van de activiteiten Hulp bij het Huishouden van Amstelring en een volledige overname van de activiteiten van zorgorganisatie Altijd Zorg Aanwezig (AZA). Tzorg werkt met ruim 9.000 medewerkers in 301 gemeenten voor 47.000 cliënten. In 2017 is de organisatie opnieuw gecertificeerd volgens de normering HKZ VV&T 2015. Met het HKZ-keurmerk laat Tzorg zien dat zij serieus werk maakt van kwaliteit van zorg. En dat ze voldoet aan de eisen van klanten, professionals en relevante stakeholders. Daarbij innoveert Tzorg zijn dienstverlening proactief. Zo ontwikkelde Tzorg in 2017 in co-creatie met Samen dementievriendelijk een online training voor medewerkers in de gehele thuiszorgbranche een online training voor het eerder herkennen en nog betere zorg verlenen aan cliënten met dementie. 24-05

Doelmatig onderhoud - Doelmatig onderhoud door echte onderhoudsprofessionals

Welkom op de website voor doelmatigonderhoud, de site voor de onderhoudsbranche en onderhoudssector, op deze site vinden o.a. leden van de NVDO, onderhoudsmanagers, de maintenance managers, adviseurs op het gebied van technisch onderhoud, aanbieders van producten en diensten op het gebied van technisch onderhoud de beste en meest actuele informatie, maar vooral veel nieuws veel doelmatig onderhouds nieuws.

Deze website is gemaakt door en voor de doelmatig onderhoud sector, en maakt het makkelijk om voor het maintenance management, leden van de NVDO, de doelmatig onderhouds managers, maintenance inkopers of eigenaren van onderhouds en doelmatigonderhoud bedrijven op een snelle en overzichtelijke manier interessante artikelen over het doelmatigonderhoud en totaal onderhoud te vinden. Op deze site zijn de interessantste websites uit het technische onderhoud, het facilitaire onderhoud de doelmatig onderhoud sector te vinden, welke o.a. mede zijn opgegeven door het maintenancemanagement, leden van de NVDO of de onderhoudmanagers uit de maintenance of facilitaire sector zelf, kortom door de meest beslissing bevoegde personen uit de maintenance, doelmatigonderhoud, totaal onderhoud en facilitaire branches.

Verder vinden o.a. de leden van de NVDO, de doelmatig onderhouds managers, maintenance inkopers of eigenaren van onderhouds en doelmatigonderhoud bedrijven snel de meest vertrouwde onderhoudstoeleveranciers, maintenance toeleveranciers, facilitaire toeleveranciers, en natuurlijk de beste maintenance professionals, maar vooral veel nieuws, heel veel nvdo, maintenance en doelmatig onderhoudsnieuws. Kortom, u vindt hier het nieuwste doelmatigonderhoud nieuws uit de technische, facilitaire en doelmatig onderhouds sector en alleen de beste en meest vertrouwde maintenance toeleveranciers uit de onderhouds sector.

meer nieuws

24-05-2018 | AVG-boetes in Europa lastig verzekerbaar
24-05-2018 | MKB kennis AVG redelijk voldoende
24-05-2018 | Multizone opslagmogelijkheden voor Box Zones van Box
23-05-2018 | Hogeschool Utrecht start uitrol intelligente uitleenmuur
23-05-2018 | Robotisering is voor veel bedrijven nog een ver-van-hun-bed-show
23-05-2018 | Nederlanders hebben de beste werk-privébalans van West-Europa
22-05-2018 | Omnimar eerste CleanJack-distributeur
18-05-2018 | Awards voor Tork op Interclean
18-05-2018 | Technologies Added gaat van start met 10 partners
17-05-2018 | Neopost en partner Sandd lanceren de iX Series
16-05-2018 | CSU en GuestHouse Hotels bekrachtigen samenwerking
16-05-2018 | Heijmans krijgt opdracht herinrichting Laan op Zuid
16-05-2018 | Huisman kiest voor e-mailbeveiliging via Forcepoint
16-05-2018 | Nederlander is liever lui dan veilig
16-05-2018 | Nieuwe Europese privacyregels weer een stap dichterbij
15-05-2018 | Verduurzamen bedrijven zit 90% in mobiliteit
15-05-2018 | Invoering veiligheidsniveaus papiervernietiging noodzakelijk
15-05-2018 | Bestuurders Assistent kan aantal ongelukken verminderen
14-05-2018 | CSU en Hotel Casa Amsterdam geven efficiency een boost
14-05-2018 | Vraag naar tijd- en aanwezigheidsregistratie neemt toe
14-05-2018 | Fujitsu kiest Box voor interne communicatieplatform
09-05-2018 | HEYDAY regisseert beheer en onderhoud ProRail-panden
09-05-2018 | Data helpt bedrijven in strijd tegen fraude
09-05-2018 | Oprichting: Branche Vereniging Bedrijfshulpverlening Nederland (BVBN)
08-05-2018 | CleanJack en CleanVision koppelen systemen
08-05-2018 | Konica Minolta neemt IT-bedrijf Aurelium over
07-05-2018 | Nog veel onbekend rond AVG bij bedrijven
04-05-2018 | Bredase veelplegers wacht collectief winkelverbod
04-05-2018 | Comarch organiseert E-Invoicing bootcamp in Rotterdam
04-05-2018 | SecureMe2 lanceert het SAM Cyber Alarm

Nieuws

 • SAP krijgt wereldwijde certificering voor gegevensbescherming
  SAP heeft van de British Standards Institution (BSI) een wereldwijde certificering ontvangen voor BS 10012:2017. Deze certificering bevestigt dat de interne processen van SAP voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). BS 10012:2017 beschrijft de belangrijkste eisen waarmee bedrijven rekening moeten houden bij het verzamelen, opslaan, verwerken, bewaren of verwijderen van persoonsgegevens. Deze kernvereisten komen ook terug in de AVG (GDPR in het Engels). De nieuwe internationale standaard biedt daarmee een raamwerk voor het beheer van gegevensbescherming. SAP is hiervan een van de eerste gebruikers. "Onze teams zijn erg trots op deze certificering, want BS 10012:2017 is een van de hoogste standaarden voor dataprotectie", zegt Luka Mucic, lid van de raad van bestuur van SAP SE en chief financial officer. "Bij SAP hebben gegevensbescherming en privacy de hoogste prioriteit. Het maakt deel uit van ons DNA. De certificering door BSI is een bewijs dat we met onze interne processen klaar zijn voor de AVG." Best-practicebenaderingDe certificering door BSI, het normeninstituut dat actief is in 182 landen waaronder Nederland, is een formele erkenning dat SAP zich houdt aan toonaangevende internationale normen op het gebied van gegevensbescherming en privacy. Het bedrijf levert ook technologieën en producten waarmee klanten zich voor kunnen bereiden op de eisen die voortvloeien uit de AVG, die vanaf 25 mei 2018 wordt toegepast. "Gegevensbescherming is een belangrijk aandachtspunt voor organisaties in elke sector en van elke omvang", aldus Howard Kerr, chief executive officer van BSI. "Veel bedrijven beheren grote hoeveelheden gevoelige gegevens over hun werknemers, klanten en andere belanghebbenden. Met het behalen van deze certificering toont SAP aan dat het best practices hanteert bij het verwerven, opslaan, verwerken en delen van persoonlijke gegevens." 28-05
 • Thinkwise low-code platform klaar voor de AVG
  Thinkwise helpt gebruikers van zijn low-code platform om sneller te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Thinkwise Suite is hiervoor uitgebreid met de Data Sensitivity-module, bedoeld voor het anonimiseren van persoonsgegevens. Hierdoor kan tijdens het ontwikkelen van software op een veilige manier met testgegevens gewerkt worden.Door de opkomende AVG/GDPR is het voor bedrijven belangrijker dan ooit dat hun IT-omgeving veilig is en aan de wettelijke eisen rond privacybescherming voldoet. Thinkwise heeft zijn eigen werkwijzen AVG-compliant ingericht, en introduceert nu een Data Sensitivity-module waarmee gebruikers van het Thinkwise low-code platform veilig met persoonsgegevens kunnen werken.Thinkwise voorziet de gebruikers van zijn low-code platform van de juiste middelen om aan de eisen van de AVG te voldoen en geeft daarnaast advies op maat met betrekking tot Privacy by Design en Default. De Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt verder de volgende specifieke eisen aan privacybescherming bij het ontwikkelen van nieuwe applicaties.  25-05
 • Stress voor kantoorprofessionals door technologische innovaties
  Bij 20% van de kantoorprofessionals leiden technologische vernieuwingen zoals nieuwe IT-tools, nieuwe zakelijke apps en andere digitale vernieuwingen tot werkstress. Dat is een van de resultaten van recent onderzoek* van de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers (NBPO). Overigens hebben mannen zelfs wat meer last van de genoemde werkstress dan vrouwen (24% vs 17%).  De beroepsvereniging hield het onderzoek voorafgaand aan het Congres over Duurzame Inzetbaarheid dat plaatsvindt op 31 mei a.s.14% ervaart negatieve impact op werk en gezondheidDe NBPO vroeg de respondenten naar de hoeveelheid digitale tools waarmee gewerkt wordt. 37% van de ondervraagde kantoorprofessionals gebruikt 4-6 digitale tools en 28% gebruikt er zelfs meer dan 7.  Hoewel veel digitale tools er op gericht zijn slimmer te werken, is 15% van de respondenten van mening dat technologische vernieuwingen tot meer werk leiden. Een van de oorzaken kan zijn, dat 24% geen training krijgt bij de lancering van een digitale innovatie. De eerder genoemde werkstress die ontstaat door digitale innovaties, heeft in 14% van de gevallen een vervelend staartje; het leidt tot negatieve consequenties op het werk en/of de gezondheid.   Anke Algera, voorzitter van de NBPO maakt zich zorgen: “Wij vinden het signaal dat zoveel mensen stress ondervinden door digitale innovaties zorgwekkend. Het is bovendien vaak onnodig: veel stress kan voorkomen worden als zowel werkgevers als werknemers goed voorbereid zijn op technologische vernieuwingen.” 29% werkt niet met tools die ter beschikking staanDoor onervarenheid met de tool en drukte komt 29% er onvoldoende aan toe de technologische tools die hem of haar ter beschikking staan, te gebruiken. En dat is jammer, want degenen die wel met een nieuwe digitale tool aan de slag gaan, erkennen dat dit kan leiden tot positieve effecten. Bijna de helft van de respondenten is van mening dat technologische vernieuwingen ervoor zorgen dat het werk sneller uitgevoerd kan worden. Meer dan 70% is van mening dat technologische vernieuwingen motiveren, doordat het werk efficiënter uitgevoerd kan worden.  60% zegt dat digitale tools het werk makkelijker maken en voor 29% wordt het werk zelfs leuker door technologische innovaties.Algera: “De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en als werknemer kan het best lastig zijn om dit naast je dagelijkse werk bij te houden. Als je het gevoel hebt kennis of ervaring op bepaalde gebieden te missen dan is het belangrijk dat je dit bij je werkgever aankaart zodat er direct actie ondernomen kan worden. Vraag gewoon om extra uitleg of een cursus of online tutorial als een tool of toepassing niet duidelijk is. Daar ben zowel jij als je werkgever bij gebaat.”Groter wordende rol nieuwe communicatiemiddelenUit een eerder onderzoek van de NBPO uit november 2017, bleek dat 32% van het Nederlandse kantoorpersoneel van mening is dat ook de e-mailstroom tot stress leidt. Daarom vroeg de beroepsvereniging in het huidige onderzoek nog verder door naar de rol van e-mail. 39% van de respondenten antwoordde dat e-mail momenteel nog steeds het belangrijkste communicatiemiddel is, maar dat de rol van nieuwe communicatiemiddelen steeds groter wordt. Bij 6% van de respondenten hebben nieuwe communicatiemiddelen de rol van e-mail als belangrijkste communicatiemiddel al overgenomen. 55% van de respondenten is overigens van mening dat leeftijd een rol speelt bij de switch van e-mail naar nieuwe communicatiemiddelen. 28% geeft duidelijk aan dat meer jongere dan oudere collega’s gebruik maken van nieuwe communicatiemiddelen naast e-mail.“Nieuwe communicatiemiddelen kunnen veel structuur en efficiëntie op de werkvloer bieden. Het is dan wel zaak dat iedereen over de juiste kennis en vaardigheden beschikt om deze middelen te gebruiken. Zorg er als werkgever voor dat je personeel goed op de hoogte is, ook de oudere collega’s. Alleen op die manier heb je optimaal profijt van technologische innovaties.” besluit Algera.* Onderzoek online uitgevoerd in opdracht van NBPO door M-Research in mei 2018 onder 520 kantoorprofessionals in Nederland. M-Research is lid van de MOA. 25-05
 • Gemeente Hilversum selecteert Telindus voor netwerk van de toekomst
  Gemeente Hilversum heeft voor de ontwikkeling, implementatie en het onderhoud van haar nieuwe netwerkomgeving gekozen voor Telindus. Het netwerk wordt gebaseerd op de Digital Network Architecture van Cisco, en wordt geleverd, geïmplementeerd en vervolgens voor een deel ook beheerd door Telindus. Met deze software defined en innovatieve netwerkomgeving zet de gemeente Hilversum een eerste stap naar het intuïtieve netwerk van de toekomst.De gemeente Hilversum ziet verschillende ontwikkelingen op zich af komen die de organisatie ertoe dwongen de netwerkomgeving tegen het licht te houden. Door koppelingen met ketenpartners, het toenemend aantal mobiele devices, het streven naar serviceoptimalisatie en de sterke focus op informatiebeveiliging, concludeerde de gemeente dat het bestaande netwerk niet meer voldoet. Men startte een aanbestedingstraject waarin robuustheid, performance, beveiliging en eenvoudig beheer belangrijke eisen waren. Tevens zocht de gemeente Hilversum naar een strategische partner die het mogelijk maakt door te groeien naar een professionele dienstverlener. Met de Cisco Digital Network Architecture haalt de Noord-Hollandse gemeente een innovatieve netwerkoplossing in huis en met Telindus is zij verzekerd van de juiste kennis, service en support.Flexibel en robuust“Burgers en bedrijven moeten erop kunnen vertrouwen dat wij hun gegevens op een veilige manier verwerken”, legt ICT-adviseur Remco Hooijmans van de gemeente Hilversum uit. “Tegelijkertijd zien we het verkeer op ons netwerk drastisch toenemen. Enerzijds door de opkomst van mobiele devices en applicaties, anderzijds door de steeds intensievere samenwerking met ketenpartners waarmee data en systemen gedeeld moeten worden. Dit alles moeten we kunnen faciliteren met een flexibele en robuuste netwerkomgeving, zonder dat we concessies doen aan de beveiliging. Ik heb het volste vertrouwen dat we met de software defined Digital Network Architecture van marktleider Cisco en met Telindus als strategisch partner voor implementatie, beheer en support het netwerk van de toekomst realiseren.”Security heeft prioriteitEen van de belangrijkste voordelen van deze oplossing is het feit dat een groot deel van de beheertaken geautomatiseerd kan worden. Denk hierbij aan netwerkconfiguraties en de autorisatie van devices. Tevens kan de netwerkbeveiliging zo ingericht worden dat bedreigingen worden geïdentificeerd en gestopt, voordat het kwaad geschiedt. “Bovendien hebben we straks realtime inzicht in alle verkeersstromen op ons netwerk. Zo houden we altijd grip op de netwerkomgeving”, aldus Hooijmans. 25-05
 • Innovaties aanjager fraaie omzetgroei CSU-holding in 2017
  De concernomzet van CSU-holding Total Care steeg in 2017 zowel door sterke autonome groei als door overnames met 8,0% naar € 441 miljoen. Het resultaat na belastingen over 2017 bedroeg € 16,2 miljoen (3,7% van de omzet). De holding bestaat uit de afzonderlijke bedrijven CSU (schoonmaak) en Tzorg (thuiszorg). Zowel in schoonmaak als thuiszorg nam het bedrijf het voortouw in de branche met innovaties, digitalisering en verbeterde dienstverlening in de keten. Bij schoonmaaktak CSU steeg de omzet met 7,3% van € 293,7 miljoen in 2016 naar € 315,2 miljoen. In 2017 integreerde CSU de schoonmaakactiviteiten voor circa 340 MKB-opdrachtgevers van ISS Facility Services. Bij CSU werken CSU ruim 14.000 medewerkers op bijna 10.000 locaties in Nederland.CSU zette in 2017 forse vervolgstappen in technologische en sociale innovaties. Zo lanceerde CSU in samenwerking met bouwbedrijf Heijmans het vernieuwende BeSense: een slim sensorsysteem voor efficiënter, gezonder en schoner gebouwbeheer. BeSense ontving in 2017 Europese erkenning door het winnen van de European Cleaning and Hygiene Award in de categorie ‘Groundbreaking technological innovation of the year.’ CSU introduceerde in 2017 tevens de FM coalitie om ketendenken te stimuleren en te versterken. Een vernieuwend model waarin facilitaire partijen zowel op operationeel, strategisch als tactisch niveau effectiever met elkaar samenwerken. Dat leidt tot efficiency, kwaliteit en hogere tevredenheid. De FM Coalitie werd in 2017 bekroond met een Best Practice Award voor de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Sociaal ondernemenCSU investeert al jaren in goed werkgeverschap. In 2017 ontving CSU hier opnieuw erkenning voor door voor het vierde jaar op rij gecertificeerd te worden als ‘Top Employer Nederland’. Tevens behaalde CSU de hoogste trede van de Prestatieladder Socialer Ondernemen voor koplopers op het gebied van sociaal ondernemen. CSU biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen het schoonmaakvak te leren. Zo ontving in 2017 het project ‘Dienstverlening voor statushouders’, dat statushouders opleidt tot schoonmaakmedewerker, een nominatie voor de Best Practice Award voor de Code Verantwoordelijk Marktgedrag.Tzorg groeit uit tot landelijke marktleiderThuiszorgorganisatie Tzorg is als marktleider actief binnen de huishoudelijke ondersteuning en individuele begeleiding binnen de Wmo. De omzet nam met 9,9% toe tot € 125,8 miljoen mede door de overnames van een deel van de activiteiten Hulp bij het Huishouden van Amstelring en een volledige overname van de activiteiten van zorgorganisatie Altijd Zorg Aanwezig (AZA). Tzorg werkt met ruim 9.000 medewerkers in 301 gemeenten voor 47.000 cliënten. In 2017 is de organisatie opnieuw gecertificeerd volgens de normering HKZ VV&T 2015. Met het HKZ-keurmerk laat Tzorg zien dat zij serieus werk maakt van kwaliteit van zorg. En dat ze voldoet aan de eisen van klanten, professionals en relevante stakeholders. Daarbij innoveert Tzorg zijn dienstverlening proactief. Zo ontwikkelde Tzorg in 2017 in co-creatie met Samen dementievriendelijk een online training voor medewerkers in de gehele thuiszorgbranche een online training voor het eerder herkennen en nog betere zorg verlenen aan cliënten met dementie. 24-05
Leeg