Leeg

Nieuws

 • Bunzl heeft biologische oplossing tegen fruitvliegjes
  Bunzl, leverancier van verpakkingen, disposables en hygiëneproducten, voegt de Fruit Fly Ninja toe aan haar assortiment: een effectieve en biologisch afbreekbare oplossing voor bedrijven en huishoudens die kampen met onhygiënische fruitvliegjes. Bunzl speelt met de Fruit Fly Ninja in op de groeiende vraag naar een oplossing voor het onhygiënische fruitvliegjesprobleem waar veel bedrijven mee kampen zodra de temperatuur in Nederland stijgt. Bijvoorbeeld horecagelegenheden en supermarkten kunnen met de Fruit Fly Ninja de fruitvliegoverlast bestrijden en daarmee imagoschade en omzetverlies voorkomen. De fruitvliegval is uiterst effectief: het plastic flesje beschikt over een zeer sterke lokstof en kan dankzij de plakstrip op een discrete plaats dichtbij de fruitvliegjeshaard worden bevestigd, zoals de fruitschaal, de vuilnisbak, de biertap, de emballageband of de sapmachine. De vliegjes kruipen via een trechtertje in het flesje en kunnen er niet meer uit. De lokstof is ‘food grade', wat wil zeggen dat gebruikers het flesje veilig in de buurt van consumptiegoederen kunnen plakken. Duurzame valDe Fruit Fly Ninja is tot 70 procent effectiever gebleken dan andere fruitvliegvallen, waardoor gebruikers de derving van groente en fruit kunnen verminderen en verspilling kunnen tegengaan. Het valletje is milieuvriendelijk, omdat de lokstof biologisch afbreekbaar is en de verpakking na gebruik kan worden gerecycled.           De introductie in de Nederlandse markt volgt op een aantal zeer succesvolle testcases in de Nederlandse horeca. Ook in het buitenland, onder meer in Australië en Spanje, is het product al met succes in de markt gezet. Dit komt doordat het valletje in al zijn eenvoud zeer effectief is en voordeliger is dan alternatieve oplossingen. In Nederland neemt Bunzl de levering voor haar rekening van de versie voor professioneel gebruik (Pro Pack) en staat de variant voor particulieren (Retail Pack) binnenkort in de schappen van diverse supermarkten. 29-03
 • Trends in digitaal documentbeheer
  Digitale oplossingen voor documentbeheer bevorderen de productiviteit van werknemers en maken doelgerichte procesoptimalisaties mogelijk. Toch lukt het nog niet iedere organisatie om een passende strategie te ontwikkelen voor de implementatie van digitaal documentbeheer. Konica Minolta schetst vier trends op het gebied van documentbeheer die bedrijven helpen om hun digitale strategie nog beter op de rails te zetten:Organisatiebrede implementatie         Digitalisering van bedrijfsprocessen vormt zowel een technische als organisatorische uitdaging; digitale transformatie heeft immers alleen succes wanneer deze integraal wordt doorgevoerd. Dit geldt ook voor de implementatie van digitaal documentbeheer. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt niet alleen bij de IT-afdeling. Sterker nog, het management binnen een organisatie is hier verantwoordelijk voor. Bij een slecht gecoördineerde aanpassing van afzonderlijke processen ontstaat het gevaar dat deze processen uiteindelijk niet op elkaar zijn afgestemd, wat leidt tot informatiesilo’s. Met een vooraf gedefinieerde, organisatiebrede digitaliseringsstrategie wordt dit voorkomen.Nieuwe werkplekCloud is al een aantal jaar het toverwoord binnen IT. De toepassingen en ontwikkelingen op dit gebied zetten zich verder door. Dit heeft uiteraard zijn weerslag op de eisen die aan digitaal documentbeheer worden gesteld. Denk bijvoorbeeld aan de vraag naar automatisch vertalen van documenten, mobiele oplossingen of een communicatieplatform dat het werken in virtuele teams vergemakkelijkt. De nieuwste technologische snufjes, zoals augmented reality, zorgen ervoor dat de nieuwe werkplek steeds meer vorm krijgt.  Efficiëntie vergrotenOnderzoek wijst uit dat werknemers gemiddeld twintig minuten per dag kwijt zijn met het zoeken naar documenten. Aangezien er steeds meer digitale informatie beschikbaar is, is het belangrijk dat benodigde informatie sneller wordt gevonden zodat werknemers hun tijd efficiënter kunnen benutten. Oplossingen waarmee opslaglocaties snel en gespecificeerd kunnen worden doorzocht, dragen hieraan bij. Dit vormt dus een integraal onderdeel van de digitaliseringsstrategie van bedrijven.Papier blijft voorlopigDe implementatie van digitale oplossingen voor documentbeheer betekent niet het definitieve einde van papier. Veel documenten worden nog steeds geprint, al is het maar omdat medewerkers papier als minder vergankelijk beschouwen dan digitaal. Het printen van een document is echter vaak alleen noodzakelijk als een proces niet volledig gedigitaliseerd is. Met de verdere implementatie van digitaal documentbeheer neemt het printen van documenten verder af.Xavier Biermez, managing director Konica Minolta Business Solutions Nederland en België: “De stap naar het digitaliseren van documentbeheer is door veel bedrijven al gezet en veel organisaties zullen hun digitale strategie verder blijven perfectioneren. Tegelijkertijd zetten andere bedrijven voor het eerst een digitaliseringsstrategie in. In beide situaties is het aan te raden kennis en ervaring op te doen met het implementeren van een integraal digitaliseringsproces. Want alleen als de IT-structuren naadloos aansluiten op het bedrijfsmodel en de ondernemingsstrategie, wordt de digitale transformatie een succes.” 29-03
 • Aan de slag met een Leven Lang Ontwikkelen
  ABU, Cedris, NRTO en OVAL, vier brancheorganisaties die werken in het hart van de arbeidsmarkt, komen met een gezamenlijk aanbod aan een nieuw kabinet en sociale partners om een leven lang ontwikkelen voor iedereen in Nederland mogelijk te maken. Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER, nam het aanbod in ontvangst. Het gaat om een Periodieke Arbeidsmarktscan (PAS) voor inzicht in de eigen arbeidsmarktpositie, loopbaanwinkels voor advies en een Persoonlijke Ontwikkelrekening om scholing te bekostigen. Hierdoor kunnen mensen onafhankelijk van contract, werkgever of overheidsregeling zelf de regie gaan voeren over hun loopbaan. Dat komt hun inzetbaarheid ten goede.En dat is hard nodig. Kennis veroudert steeds sneller en tegelijkertijd moet iedereen langer werken. Mensen moeten zich dus blijven ontwikkelen om op de steeds veranderende arbeidsmarkt een plek te kunnen krijgen of te houden. De koepels vinden dat er tot nu toe te weinig impulsen zijn om dit mogelijk te maken. Hun aanbod moet het tij keren en leiden tot een cultuuromslag.De initiatiefnemers pleiten voor een Periodieke Arbeidsmarktscan (PAS) voor iedereen: werkenden en werkzoekenden. Deze brengt hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt in kaart. ‘Loopbaanwinkels’ moeten deze PAS aanbieden en werkenden en werkzoekenden vervolgens ondersteunen bij verbetering van hun arbeidsmarktpositie.Een Persoonlijke Ontwikkelrekening biedt werkenden en werkzoekenden de mogelijkheid om fiscaal aantrekkelijk te sparen voor hun ontwikkeling. Werkgevers, sociale partners en de overheid kunnen geld of europunten hierop storten. De eigenaar van de persoonlijke ontwikkelrekening heeft zelf de regie over deze rekening.Lager- en middelbaaropgeleiden met een Persoonlijke Ontwikkelrekening kunnen rekenen op extra financiële ondersteuning door de overheid tot een maximum van 5.000 europunten. Deze worden omgezet in euro’s als ze daadwerkelijk worden besteed. De koepels sluiten niet uit dat op termijn een extra bijdrage van de overheid ook naar andere groepen moet gaan.Het aanbod van de koepels past bij de investeringsagenda die nodig is voor Nederland. Het faciliteert burgers en bedrijven en biedt de overheid de kans om collectieve middelen gericht in te zetten. Het moet leiden tot meer samenhangend beleid én uitvoering in de praktijk. ABU, Cedris, NRTO en OVAL bieden daarvoor hun expertise en ervaring aan.Het aanbod is een nadere uitwerking van het statement Iedereen aan de slag dat de koepels vorig jaar juni lanceerden. 29-03
 • Misplaatst vertrouwen management verschaft aanvallers voordelen
  Intel Security presenteert, samen met het Center for Strategic and International Studies (CSIS), een nieuw rapport getiteld ‘Tilting the Playing Field: How Misaligned Incentives Work Against Cybersecurity’. Uit dit wereldwijde onderzoek blijkt dat verschillen tussen de motivatie van aanvallers en die van verdedigers duidelijke voordelen opleveren voor de aanvallers. Daarnaast is er een substantieel verschil tussen de logge structuren van grote organisaties en de vrijheid en flexibiliteit van criminele organisaties. Ook is er binnen organisaties vaak een verschil in perceptie over de daadwerkelijke implementatie van de securitystrategieën. Tot slot is er tussen executives en IT-professionals die security moeten implementeren een verschil in perceptie over additionele beloningen voor goede prestaties.Het rapport, waarvoor wereldwijd 800 securityspecialisten uit vijf industriesectoren zijn ondervraagd, laat zien dat cybercriminelen nu in het voordeel zijn. Dit komt onder andere omdat zij makkelijk successen kunnen boeken in een dynamische ‘markt’ die zich snel ontwikkelt en waarin innovatie snel wordt beloond. De verdedigers daarentegen, hebben vaak te maken met de beperkingen van een bureaucratische hiërarchie, waardoor het moeilijk is om de cybercriminelen bij te houden.Verder wijst het rapport op belangrijke mismatches binnen de verdedigende organisaties. Hoewel bijvoorbeeld ruim 9 van de 10 respondenten zegt dat hun organisatie een cybersecuritystrategie heeft opgesteld, geeft minder dan de helft aan dat deze strategie ook daadwerkelijk is geïmplementeerd. Niet minder dan 83 procent van de respondenten zegt dat hun organisatie wel eens te maken heeft gehad met een cybersecurityincident.En terwijl er voor cybercriminelen duidelijke en directe beloningen zijn voor hun ‘werk’, blijkt uit het onderzoek dat er voor de securityprofessionals slechts weinig incentives zijn. Niet alleen dat: executives bleken veel meer vertrouwen te hebben in de effectiviteit van bestaande beloningssystemen dan hun IT-medewerkers. Zo gaf 42 procent van de mensen die cybersecurity implementeert aan dat er totaal geen incentives zijn om succesvol te zijn in hun werk, vergeleken met 18 procent van de beslissers en 8 procent van de leidinggevenden.Verdere conclusies uit het rapport: Werknemers zien drie keer zo vaak als executives dat gebrek aan budget of mankracht zorgt voor problemen bij het implementeren van cybersecuritystrategie. Hoewel cybersecurityprofessionals die hun organisatie met succes helpen beschermen daarvoor graag meer waardering zouden willen zien, is 65 procent toch nog steeds gemotiveerd. Maar liefst 95 procent van de ondervraagde organisaties heeft te maken gehad met de gevolgen van een securityincident, waaronder uitval van operationele systemen, verlies van intellectueel eigendom, en merk- en reputatieschade. Toch meldt slechts 32 procent omzet- of winstschade. De perceptie dat een securityincident niet direct tot omzet- of winstverlies hoeft te leiden, kan bij organisaties zorgen voor een misplaatst gevoel van veiligheid. Bij overheidsorganisaties blijkt een cybersecuritystrategie het minst vaak volledig te zijn geïmplementeerd (38%). Respondenten uit deze sector melden ook vaker een tekort aan budget (58%) of gekwalificeerd personeel (63%) dan organisaties uit het bedrijfsleven (respectievelijk 33% en 42%). De auteurs van het rapport zien ook een lichtpuntje. De meeste organisaties erkennen inmiddels de ernst van het cybersecurityprobleem en zien ook de noodzaak om deze problemen te adresseren. Organisaties hebben echter meer nodig dan alleen tools om aanvallen af te slaan. Er moet gezocht worden naar zinvolle manieren om het succes van een securitystrategie en -maatregelen te meten. Ook zouden organisatiestructuren en bedrijfsprocessen beter ingericht moeten worden voor innovatie.Enkele aanbevelingen: Security-as-a-service – als tegenwicht voor de open en snel innoverende cybercrime-as-a-service markt, kunnen het outsourcen van security en het uitschrijven van open aanbestedingen zorgen voor lagere kosten en meer concurrentie tussen aanbieders. Zij moeten immers sneller innoveren om hun concurrenten voor te blijven. En heeft een aanbieder van security-as-a-service een succesvolle aanpak ontwikkeld, kunnen alle klanten van deze aanbieder daarvan profiteren, zodat meer organisaties beschermd worden. Sneller reageren op nieuwe lekken – wanneer organisaties sneller reageren op nieuwe kwetsbaarheden, door kwetsbare systemen sneller te patchen of te vervangen, wordt de beveiliging versterkt en wordt het de aanvallers moeilijker en kostbaarder gemaakt, omdat zij minder lang kunnen profiteren van hun innovaties. Samenwerken en informatie uitwisselen – door informatie over dreigingen en aanvallen sneller uit te wisselen met andere organisaties, gaan de kosten voor de verdedigers omlaag omdat zij gebruik kunnen maken van de ervaringen en methoden van anderen. Net zoals de cybercriminelen dat ook doen. Maak gebruik van talent uit andere landen – het toelaten van mensen uit andere landen, die zich anders wellicht aangetrokken kunnen voelen tot cybercrime, houdt potentieel talent weg uit de criminele markt. Tegelijkertijd kan hiermee het tekort aan securityprofessionals worden teruggedrongen. Verbeter de beloningsstructuur – zorg ervoor dat medewerkers en managers die bijdragen aan de beveiliging van de organisatie daarvoor ook een waardering ontvangen. 28-03
 • Trigion lanceert Video-Surveillance-as-a-Service platform Trigiview
  In samenwerking met Morphean en Axis Communications lanceert Trigion een nieuw Video-Surveillance-as-a-Serviceplatform, onder het label TrigiView. Daarmee biedt het beveiligingsbedrijf een effectief audio-, video- en toegangscontrolesysteem in de cloud aan.  Daarmee is Trigiview 24/7 bereikbaar via telefoon, tablet en desktop. Daarnaast biedt het geautomatiseerd ook relevante (marketing)data. Met Trigiview bieden we de gebruiker indoor video verificatie, virtuele conciërgediensten en een outdoor perimeter detection-systeem aan. ‘Dit alles zonder aanschaf van dure Video Management Software (VMS), ICT en/of netwerkkennis’, vertelt Ron Knaap, businessunitdirecteur AlarmServiceCentrale Trigion.‘We bieden uiteraard wel beveiligde data en videostreams en de beschikking over twee recording profiles namelijk in de cloud en lokaal. Daarmee ben je altijd verzekerd van de beschikbaarheid van beelden. Belangrijk omdat video-observatie en cameratoezicht altijd een onderdeel zijn van integrale veiligheidsoplossingen waarmee veiligheid gecreëerd wordt’. Ruim 15 jaar ervaring met videoprotectiesystemenTrigion heeft bewust gekozen om het Video-Surveillance-as-a-Service platform samen uit te rollen met Morphean. Het Zwitserse Morphean heeft ruim 15 jaar ervaring in de ontwikkeling van digitale videoprotectiesystemen die over de hele wereld worden ingezet. ‘Een bedrijf waarmee wij graag samenwerken’, vervolgt Ron Knaap ‘En een organisatie die toegevoegde waarde biedt door binnen het platform geautomatiseerd ook relevante (marketing)data ter beschikking stelt aan gebruikers’. Een stap voor op concurrentie‘We zijn verheugd het product met marktleiders Trigion en Axis Communications te kunnen uitrollen in Nederland. De keuze van marktleiders Axis Communications en Trigion toont aan dat ons VSaaS-platform een antwoord op een belangrijke klantvraag is. Daarmee zijn we samen een stap voor op de concurrentie’, aldus Eric Gagnaux, business development manager van Morphean. 28-03

Doelmatig onderhoud - Doelmatig onderhoud door echte onderhoudsprofessionals

Welkom op de website voor doelmatigonderhoud, de site voor de onderhoudsbranche en onderhoudssector, op deze site vinden o.a. leden van de NVDO, onderhoudsmanagers, de maintenance managers, adviseurs op het gebied van technisch onderhoud, aanbieders van producten en diensten op het gebied van technisch onderhoud de beste en meest actuele informatie, maar vooral veel nieuws veel doelmatig onderhouds nieuws.

Deze website is gemaakt door en voor de doelmatig onderhoud sector, en maakt het makkelijk om voor het maintenance management, leden van de NVDO, de doelmatig onderhouds managers, maintenance inkopers of eigenaren van onderhouds en doelmatigonderhoud bedrijven op een snelle en overzichtelijke manier interessante artikelen over het doelmatigonderhoud en totaal onderhoud te vinden. Op deze site zijn de interessantste websites uit het technische onderhoud, het facilitaire onderhoud de doelmatig onderhoud sector te vinden, welke o.a. mede zijn opgegeven door het maintenancemanagement, leden van de NVDO of de onderhoudmanagers uit de maintenance of facilitaire sector zelf, kortom door de meest beslissing bevoegde personen uit de maintenance, doelmatigonderhoud, totaal onderhoud en facilitaire branches.

Verder vinden o.a. de leden van de NVDO, de doelmatig onderhouds managers, maintenance inkopers of eigenaren van onderhouds en doelmatigonderhoud bedrijven snel de meest vertrouwde onderhoudstoeleveranciers, maintenance toeleveranciers, facilitaire toeleveranciers, en natuurlijk de beste maintenance professionals, maar vooral veel nieuws, heel veel nvdo, maintenance en doelmatig onderhoudsnieuws. Kortom, u vindt hier het nieuwste doelmatigonderhoud nieuws uit de technische, facilitaire en doelmatig onderhouds sector en alleen de beste en meest vertrouwde maintenance toeleveranciers uit de onderhouds sector.

meer nieuws

27-03-2017 | Dolmans maatschappelijk betrokken via NLdoet
27-03-2017 | PostNL bezorgt 100 procent uitstootvrij op de Wadden
24-03-2017 | Flitsende start voor Dolmans Specialistische Reiniging
24-03-2017 | Rabobank kiest voor Securitas
24-03-2017 | Kampioenen facilitaire dienstverlening gehuldigd in RAI Amsterdam
23-03-2017 | Toyota Industries Corporation neemt Vanderlande over
23-03-2017 | Bedrijfsleven heeft geen inzicht in printgedrag en -kosten
23-03-2017 | Winstmarge DDoS-aanval loopt op tot 95 pricewbt
22-03-2017 | Epson introduceert kleine WorkForce Pro-reeks
22-03-2017 | SER is klaar voor Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming
22-03-2017 | Epson op CeBIT 2017
21-03-2017 | Gemalto maakt volledige controle over encryptiesleutels mogelijk
21-03-2017 | Eerste lustrum branchevereniging SIEV
21-03-2017 | Economie bloeit op, maar werknemers zijn bozer dan ooit
21-03-2017 | Nieuwe normen voor informatiebeveiliging
20-03-2017 | Konica Minolta breidt functionaliteit van MFP's uit
17-03-2017 | ICS Groep neemt AMC Groep over
16-03-2017 | Albeda College en Facilicom ondertekenen samenwerkingsconvenant FX010
15-03-2017 | Office Depot compenseert alle logistieke CO2-uitstoot
15-03-2017 | CSU Hotel Services housekeepingpartner van Kasteel Kerckebosch
15-03-2017 | Konica Minolta legt accent op Internet of Things
14-03-2017 | HeadFirst Source Group opnieuw succesvol met aanbesteding
14-03-2017 | Rentokil Initial en Qlik bestrijden samen ongedierte met IoT-data
13-03-2017 | PCI Nederland neemt Bouman KantoorTotaal over
09-03-2017 | Fujitsu-documentscanners voor digitale transformatie
08-03-2017 | Werknemers voorzien ernstige ongelukken
08-03-2017 | Solarwatt faciliteert energievoorziening van toekomst op Solar Solutions
08-03-2017 | Zwerfinformatie en onveilig gedrag grootste gevaren voor security
07-03-2017 | Steelcase en Microsoft investeren in creativiteit op de werkvloer
07-03-2017 | Nederlandse voedingsmiddelenindustrie kan voortaan proeven van Christeyns
Leeg