Leeg

Schell organiseert workshops over legionellapreventie


Schell heeft in oktober de vakpers in de recentelijk geopende showroom met experience center in het pand van de Nederlandse reseller Hamers & Kesber in Huizen ontvangen om de legionellasituatie in Nederland te bespreken. Kevin Kanters, directeur van Hydroscoop B.V. en Dr. Peter Arens, hoofd productmanagement en hygiënespecialist van Schell, hebben de noodzaak van legionellapreventie en de technische oplossingen voor de beveiliging van grote waterinstallaties toegelicht.Legionella is een bacterie die in waterleidingen en de bodem kan groeien en door druppetjes in de lucht mensen kan besmetten. Bij een besmetting loopt men een longontsteking op en kunnen mensen met een zwakker immuunsysteem zelfs overlijden. In de afgelopen jaren is het aantal legionella patiënten gestegen. Tegelijkertijd worden de branche en de maatschappij steeds meer bewust van de legionella-problematiek en worden er meer en meer technische oplossingen aangeboden.

Om de gebruikers beter te beschermen zijn in de richtlijnen, genaamd NEN 1006+A1:2018, de minimale eisen en voorwaarden vastgelegd waaraan een waterinstallatie moet voldoen. Ook worden de grondslagen van een leidingwaterinstallatie en het beheer ervan beschreven. Nieuw in de norm dat een installatie in de basis gemakkelijk moet kunnen worden bediend, beheerd en onderhouden. De NEN 1006 houdt rekening met de groeipatronen van de legionellabacteriën en legt onderhoudspatronen vast die beschermen tegen biofilm in de leidingen door het regelmatig verversen van de water en in te houden temperatuurintervallen. Zo is onder andere vastgelegd welke volumestroom op de tappunten gewaarborgd moet zijn en welke bepalingsmethoden voor het uitvoeren van temperatuurmetingen toegepast moeten worden. Verder wordt het gebruik van materialen en toestellen in installaties die wekelijks doorgespoeld moeten worden vastgelegd. Onderdelen van het leidingsnetwerk die niet wekelijks ververst kunnen worden, moeten voorzien zijn van een terugstroombeveiliging. Als deze beheereisen handmatig moeten worden uitgevoerd, worden gebouwbeheerders van grote utiliteitsgebouwen zoals scholen en ziekenhuizen met een enorme tijdsintensieve taak geconfronteerd. De markt heeft hiervoor technische oplossingen die niet alleen efficiënt de veiligheid van het drinkwater kunnen waarborgen maar ook een kostenbesparing van manuren en een zuinige omgang met water betekenen.

Schell heeft een waterbeheersysteem ontwikkeld voor de preventie van legionella in grote leidingsystemen. Het SWS watermanagementsysteem van Schell is een compleet, geautomatiseerd systeem, dat ontwikkeld is voor een hygiënische, probleemloze werking van de drinkwaterinstallaties en een optimale efficiency bij het beheer van sanitaire ruimtes. SWS is gebaseerd op een softwareplatform met een ethernet en WLAN-interface. Het systeem is individueel programmeerbaar en maakt het online aansturen en bewaken van de wateraanvoer van maximaal 64 wastafels, douches, toiletten en urinoirs per server mogelijk. Het SWS-systeem kan eenvoudig met meerdere servers uitgebreid worden. Het watermanagementsysteem kan via kabel, radiosignalen of een combinatie van beide aangestuurd worden. Per armatuur moet een bus-extender toegepast worden, die voor een snelle datacommunicatie tussen server en armatuur zorgt. De radioverbinding wordt gelegd via een draadloos mesh-netwerk, waarbij zelfs over lange afstanden een goed bereik gegarandeerd is. Daardoor zijn ook monitoring, programmering en bewaking van sanitaire voorzieningen op afstand mogelijk met een gebruiksvriendelijke Schell-App.Lees Meer
Leeg