Leeg

Nieuw team van specialisten voor energieprestatie bij ISSO


Begin dit jaar heeft ISSO afscheid genomen van collega Kees Arkesteijn. De afgelopen 19 jaar vervulde hij bij ISSO een belangrijke rol bij de kennisontwikkeling op het vakgebied van de energieprestatie. Sinds begin dit jaar is Arkesteijn fulltime actief voor het Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheid (BCRG B.V.). Voor ISSO was zijn afscheid aanleiding om voor het thema energieprestatie een nieuw team van specialisten op te zetten. Dit team is inmiddels hard aan het werk.
 
De energieprestatie van woningen en gebouwen is en blijft een zeer actueel thema waarbij de verschillende ontwikkelingen nieuwe kennis vereisen. Er is dus veel werk aan de winkel. Om dat goed in te vullen heeft ISSO een nieuw team gevormd dat bestaat uit Irene van Veelen, Kelly Greene en Marco Hofman. Zij zijn als specialisten inmiddels goed op de hoogte van alle ontwikkelingen en zijn vanaf heden het aanspreekpunt bij ISSO op het gebied van de energieprestatie. Daarnaast blijven de drie teamleden ook op andere vakgebieden actief waarvoor ze binnen ISSO al eerder hun kennis inzetten.
 
Realiseren van nieuwe kennisproducten
ISSO richt zich de komende tijd op het realiseren van alle kennisproducten die nodig zijn voor de overgang op 1 januari 2021 naar BENG (bijna energie neutrale gebouwen) en de bijbehorende nieuwe bepalingsmethode - de NTA 8800 - voor de energieprestatie van woningen en gebouwen. Inmiddels heeft het team, samen met veel partners, de eerste werkversies van de nieuwe opnameprotocollen en examens opgesteld. Ook wordt er druk aan het opleidingsmateriaal gewerkt.
 
Nieuwe rol Arkesteijn
Kees Arkesteijn was bij ISSO bekend als specialist op het gebied van duurzame technieken maar vooral ook als de aanstichter van kennisontwikkeling op het gebied van de energieprestatie. Hij heeft deze kennis opgezet, met partners ingevuld en jarenlang beheerd. Sinds dit jaar is hij fulltime voor BCRG gaan werken, een instantie waarvoor hij in zijn ISSO-tijd ook al parttime actief was. BCRG zorgt voor gecontroleerde kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaringen van producten of systemen die in de bouw- of installatiesector worden toepast. De database bevat vele producten en wordt veelvuldig geraadpleegd.


Lees Meer
Leeg